Loket.nl Warandeloop levert Tilburg 1,5 ton en trotse burgers op

De Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg is een internationaal, grootschalig, persoonlijk topsportevenement. Althans, zo wordt het gekarakteriseerd door bezoekers en deelnemers die meewerkten aan het onderzoek van FEHT naar onder meer de sociale en economische impact van het veldloopevent, dat jaarlijks eind november plaatsvindt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt onder meer dat het evenement bijdraagt aan een positief Tilburgs imago en dat het de stad ongeveer €150.000 oplevert. “Dat is knap werk”, stelt onderzoeker Mark van den Heuvel.

Net als in 2013 heeft het Lectoraat Sportbusiness van FEHT onderzoek gedaan naar de Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg, waarvan de 57e editie op 20, 21 en 22 november plaatshad. Het onderzoek is verricht volgens de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) en de resultaten zijn op bijna ieder vraagstuk verder verbeterd. 

De Warandeloop trekt vooral deelnemers vanuit het hele land (in totaal 5.300). Samen met de bezoekers (in totaal 8.000) omschrijven zij de Warandeloop als internationaal, grootschalig, persoonlijk topsportevenement. Het event krijgt van hen een 8 als rapportcijfer en dat is, volgens de onderzoekers, hoog te noemen, zeker ook in vergelijking met andere evenementen. Het blijkt daarnaast dat ruim de helft van de bezoekers en deelnemers trots is op het feit dat Tilburg de stad is waar de Warandeloop wordt gehouden. Verder denken veel respondenten dat de Warandeloop goed is voor het imago van Tilburg. Voor beide geldt dat dit aantal hoger is in 2015 dan in 2013.

De economische impact van de Warandeloop voor de stad Tilburg komt uit op ruim € 150.000. Deze impact is niet volledig volgens WESP-richtlijnen in kaart gebracht, daarom is het geen vaststaand gegeven maar een reële indicatie. Mark van den Heuvel, namens het lectoraat Sportbusiness, over de resultaten: “Deze resultaten laten zien dat de Warandeloop naast een aansprekend internationaal topsportevenement, ook goed is voor de citymarketing van Tilburg. De organisatie is er in geslaagd nog hogere waarderingscijfers van bezoekers en deelnemers te realiseren in de laatste jaren. Dat is knap werk.”

Cees van Loon, voorzitter Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg: “Als bestuur zijn wij erg blij met deze aansprekende resultaten. In de eerste plaats is het een beloning en een stuk erkenning voor de grote groep mensen die zich een jaar lang –vrijwillig- een slag in de rondte werkt. Daarnaast zijn wij van mening dat dit onze positie zowel regionaal als nationaal versterkt. Ook internationaal kunnen we hiermee aankomen en het sterkt onze ambitie om in de komende jaren opnieuw de Europese Kampioenschappen Cross te organiseren.”

Bas Kersemaekers vult tot slot zijn collega Mark van den Heuvel aan: “Ook de zogenaamde Net Promotor Score is positief. Dat wil zeggen dat deelnemers de Warandeloop aanbevelen bij andere lopers. Voor het op peil houden van de deelname is deze loyaliteit onder de deelnemers van groot belang.”

25, 26 en 27 november 2016 staat de 58e editie van de Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg op het programma. Het event beslaat sinds 2014 drie dagen door de introductie van Warande by Night; een fun run op de vrijdagavond. Volgens de onderzoekers is de Warandeloop een begrip geworden in de internationale crosswereld.