Voorwaarden deelname

Onderstaand zijn de voorwaarden voor deelname omschreven. Ook wordt het wedstrijd- en trimloopreglement uitgelicht.
  • Deelnemen aan de Warandeloop Tilburg is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Warandeloop Tilburg zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • Klik hier voor alle voorwaarden rondom de AVG Wetgeving
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
  • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum worden vastgesteld
  • Het inschrijfgeld bij voorinschrijving (zowel individueel als voor teams businessloop) dient uiterlijk één week voor datum evenement in het bezit van de Warandeloop Tilburg te zijn. Bij individuele deelname gebeurt dit via een eenmalige incasso; bij de businessloop middels het tijdig toezenden van een rekening.
  • Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant te worden afgerekend.
  • De Warandeloop Tilburg is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.

Bevestiging

Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail als bevestiging. Ongeveer een week voor het evenement plaatsen wij de deelnemerslijsten op de site.

Tijdsregistratie

Uw startnummer onthoudt uw snelheden. De chip die dit registreet, zit erin verwerkt. Uw gelopen tijd vindt u direct op de website. 

Wedstrijd- en trimloopreglement

Artikel 1:
De Warandeloop Tilburg wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 2:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.

Artikel 3:
De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 4:
Direct voorafgaand aan de start van de Galalopen worden een aantal atleten door de organisatie geselecteerde atleten aan het publiek voorgesteld. Overige deelnemers zijn verplicht de eerste startrij voor deze prominenten vrij te laten op aanwijzing van de wedstrijdleider en op straffe van uitsluiting van deelname.

Artikel 5:
De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de chip in het startnummer (Racetimer). De wedstrijdvolgorde wordt bepaald door de brutotijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.

Artikel 6:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 7:
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.

Artikel 8:
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Aangewezen wedstrijdlopers dienen tevens op de rug een startnummer ongevouwen te dragen. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 9:
Elke deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden dient te lopen met een chip. Meer informatie hierover volgt nog.

Artikel 10:
De Warandeloop Tilburg kan mogelijk door de televisie worden uitgezonden. Elke deelnemer gaat akkoord met het eventueel op de televisie in beeld brengen van zijn/haar portret. Deelnemers gaan voorts akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Internationale Warandeloop zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Artikel 11:
De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden.

Artikel 12:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.